Calendari Escolar

CALENDARI ESCOLAR / VACANCES


Inici de curs el 1 de setembre de 2014.
Acabament de curs el 31 de juliol de 2015.



DIES  FESTIUS

Nadal

      

Setmana Santa

Del  24 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
             
Del 28 de març al 6 d’abril  (ambdós inclosos)




Lliure disposició


Festes locals

31 d'octubre de 2014


2 i 3 de febrer del 2015                       
20 de març del 2015



30 d’abril de 2015